top of page

PORTRETY

Dość powszechny jest pogląd, że malarstwo jest odbiciem widzianego świata. Tymczasem należałoby powiedzieć, że jest jego pochodną, zaistniałą dzięki niemu. Ten widzialny świat portretowanej osoby wszystko mu zawdzięcza - ale odbiciem jego nie jest. Pojęcie odbicia zakłada skończoną wierność odwzorowania.

 
W portretowanych osobach można dostrzec różne uczucia. Wszystko zależy od tego krótkiego wycinka chwili, gdy portretowana osoba zostaje uwieczniona na dwuwymiarowej powierzchni. Panujący wówczas nastrój, tło emocjonalne, osobiste wzruszenia. Wszystko to może być zaobserwowane i uwiecznione.


Oglądając portret stajemy się świadkami pewnej przygody, niesamowitej, intelektualnej, twórczej. Jej rezultaty mogą skłonić nas do indywidualnego spojrzenia na portretowaną postać.

bottom of page