top of page

MALARSTWO

Moje obrazy to dekorum otaczającej nas przestrzeni. Odbieram zbędną rzeczywistość z krajobrazów i form biologicznych, którą każdy zna i wplatam ją w swój świat, świat dekorum.

W świecie tym poprzez deseń próbuję wydobyć charakter przestrzeni. Narzucam im rygor, dyktowany użytym motywem. Do każdego tematu w obrazie powstaje nowy świat, w którym porządkuję, upraszczam, redukuję i stwarzam. Barwna melodia pełna ornamentyki, poetycki splot surrealizmu i ekspresjonizmu. Deseń narzuca i mnoży wewnętrzny konflikt i napięcie.

bottom of page